Siostry Elżbietanki - Jerozolima


Idź do treści

Nowy Dom Polski

NOWY DOM POLSKI

Siostry Elżbietanki
8 Hahoma Hashelishit St. Musrara Quarter,
P.O. Box 277;
JERUSALEM ISRAEL
e - mail: nowydompolski@gmail.com
tel. 0097226285916
fax 0097226288652

Nowy Dom Polski powstał w latach czterdziestych dwudziestego wieku, z myślą o pielgrzymach przybywających do Ziemi świętej. Położony jest w nowej części Jerozolimy, w bliskiej jednak odległości murów Starego Miasta i Bramy Damasceńskiej (kliknij by zlokalizować Nowy Dom Polski w Jerozolimie). Prowadzony przez Siostry św. Elżbiety (Siostry Elżbietanki) daje schronienie pielgrzymom - głównie Polakom - przybywającym do Jerozolimy i do Ziemi Świętej ze wszystkich zakątków świata.

Dom ten powstał dzięki niewymiernym po ludzku staraniom i wysiłkom tamtejszych Sióstr. Wielką też pomoc i materialną, i fizyczną w tym dziele wyświadczyli znajdujący tu ostoję polskości i zabezpieczenie materialne Żołnierze – uchodźcy. W murach tego domu w latach II wojny światowej znalazło schronienie także wielu Oficerów polskich z Biskupem Gawliną na czele, jak i liczni emigranci.
Siostry przez kilka lat (od 1958 r.) katechizowały dzieci małżeństw mieszanych i od 1965 r. przygotowywały do sakramentów świętych dzieci polskie dojeżdżając do Jaffy, służyły pielęgniarską posługą potrzebującym i w miarę potrzeby oprowadzaniem pielgrzymek po Ziemi Świętej.
Dom ten przez cały czas swego istnienia jest otwarty na niesienie wielorakiej pomocy ludności polskiej, czy to z Kraju, czy z uchodźstwa, lecz przede wszystkim spełnia nadal swoje pierwotne założenie – służy Pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego