Siostry Elżbietanki - Jerozolima


Idź do treści

Dom Pokoju

DOM POKOJU NA GÓRZE OLIWNEJ

STRONA DOMU POKOJU
kliknij, żeby wejśc na stronę

Siostry Elżbietanki
HOME OF PEACE-DOM POKOJU
Sisters of St.Elizabeth
Mount of Olives P. O.B. 20054
91190 JERUSALEM-Israel
tel.
+972-(0)26288221
E-mail:
homeofpeace.jerusalem@gmail.com

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
Prowincja Poznańska
ul. Łąkowa 1
67-878 Poznań

Bank PKO S.A. II O. Poznań
89 1240 1763 1111 0010 2945 9107
Dopisek:
„OFIARA NA SIEROCINIEC NA GÓRZE OLIWNEJ”Piękną kartą działalności Sióstr Elżbietanek w Ziemi Świętej stanowi praca z dziećmi ubogimi i sierotami: ofiarami wojny, przemocy, nędzy materialnej, konfliktów rodzinnych. Z inicjatywy Sióstr Elżbietanek, wrażliwych na trudny los dzieci palestyńskich, powstały dwa sierocińce: w Jerozolimie i Betlejem.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku Siostry wynajęły dwa pokoje, gdzie gromadziły dzieci najbardziej zaniedbane. Po kilku latach, w 1967 roku, otwarły na Górze Oliwnej w Jerozolimie sierociniec pod nazwą "Dom Pokoju". Obecnie budują drugi dom sierot w Betlejem. Siostry starają się o codzienne utrzymanie dzieci, dbają o ich wykształcenie, przygotowanie do życia. Szczególne zasługi dla powstania sierocińców mają s. Rafała Włodarczak oraz s. Imelda Płotka.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego